top of page
justice-law-concept-lawyer-workplace-with-laptop-documents-with-notepad-smartphome-top-vie

למה להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס או לצו ירושה או לצו קיום צוואה בליווי עורך דין?

חוסר ניסיון עלול להביא לטעויות ועיכובים


 

בכדי לקבל צו מינוי אפוטרופוס או צו ירושה או צו קיום צוואה יש לאסוף את כל הפרטים הרלוונטים בצורה מסודרת, להכין מסמכים, למלא את הבקשה באופן תקין, להגיש אותה לגורם המוסמך:


  • במקרה של מינוי אפוטרופוס- לבית משפט לענייני משפחה מומסך;


  • במקרה של ירושה ו/או צוואה – לרשם לענייני ירושות מוסמך.


וכן יש לשלם אגרות בעת הגשת הבקשה.


כמו כן, במקרים רבים יש להכין תצהירים ולאמת מסמכים.


חוסר ניסיון והבנה של החוק עשויים להוביל לטעויות במילוי הבקשה, עיכובים במתן צו הירושה או סירוב למתן צו מינוי האפוטרופוס ו/או צו ירושה ו/או צו קיום צוואה.


Comentarios


bottom of page